Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

0
897

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành thông tư 09/2017/TT-BKHCNquy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Theo đó, cân được sử dụng để thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ phải bảo đảm: Có phạm vi cân phù hợp với khối lượng hàng hóa cần cân; có giá trị độ chia (d) (như thể hiện trên nhãn mác của cân) tương ứng với khối lượng hàng hóa cần cân theo quy định tại thông tư; đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định theo quy định của pháp luật về đo lường; các bộ phận, chi tiết của cân phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt;các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản của cân phải được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định được chỉ định.

Các chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: thực hiện phép đo đối chứng; tổ chức hoạt động kiểm định; chủ trì, phối hợp với ban quản lý chợ, trung tâm thương mại tổ chức hướng dẫn người mua thực hiện phép đo đối chứng để kiểm tra khối lượng hàng hóa đã mua;…

Cũng theo quy định của Thông tư, ban quản lý chợ và trung tâm thương mại có trách nhiệm: đặt, duy trì, bảo quản các quả cân đối chứng, thực hiện phép đo đối chứng theo quy định của thông tư,…

Chi tiết thông tư vui lòng xem tại đây.

Theo TCVN

LEAVE A REPLY