Khối lượng

0
1234

Phòng Đo lường Khối lượng thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị đo đo lường khối lượng…

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Kiểm định và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật dùng trong phòng thí nghiệm
  • Kiểm định, hiệu chuẩn cân chìm – tĩnh, cân ôtô, cân tàu hoả đến 100 tấn
  • Kiểm định, hiệu chuẩn cân tự động và bán tự động

Các dịch vụ khác:

  • Chuyên giao công nghệ ứng điện tử tin học trong các lĩnh vực đo lường
  • Lắp đặt các thiết bị đo lường
  • Sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm tra và thử nghiệm thiết bị đo

LEAVE A REPLY