DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

STT Tên cơ quan Địa chỉ Lĩnh vực áp dụng
1 Chi cục thuế Hà Nội Hà Nội Quản lý và cung cấp dịch vụ ngành thuế
2 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng Đà Nẵng Quản lý hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
3 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nam Định Nam Định Quản lý hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
0912.283.999 - Mr Trâm
0975.456.932 - Mr Lâm
0987.525.218 - Mr Hải