Hệ thống QLCL ISO 9001

0
1035

SMEDEC1 có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo đa ngành cho các doanh nghiệp, như hoạch định chiến lược kinh doanh, điều tra thị trường, xâydựng dự án, chuyển giao công nghệ, tư vấn xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế:

– ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng;

– ISO 14000: Hệ thống quản lý môi trường;

– ISO/IEC 17025: Yêu cầu chung về năng lực của phòng hiệu chuẩn, thử nghiệm;

– ISO 13485: Dụng cụ y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu đối với các mục đích chế định;

– HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu;

– SA 8000: Trách nhiệm xã hội;

– GMP: Điều kiện thực hành sản xuất tốt;

– TQM: Quản lý chất lượng toàn diện ;

– Và các tiêu chuẩn quản lý khác.

2.Đào tạo nghiệp vụ về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng:

– Kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn hoá, tiêu chuẩn và các hoạt động có liên quan;

– Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

– Tiêu chuẩn hoá công ty;

– Công bố và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

– Các hệ thống quản lý chất lượng;

– Phương pháp giải quyết các vấn đề chất lượng;

– Các công cụ quản lý chất lượng.

  1. Các chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh và kỹ năng quản lý:

– Quản trị kinh doanh và thị trường

– Quản lý dịch vụ và quan hệ khách hàng

– Marketing người tiêu dùng

– Quản trị nguồn nhân lực

– Quản lý sản xuất

– Nghiên cứu thị trường và chiến lược kinh doanh

 SMEDEC1 có một đội ngũ giảng viên, chuyên gia tư vấn, chuyên gia nước ngoài và các cộng tác viên đã được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ở trong nước và ngoài nước và đã có nhiều năm công tác thực tiễn trong lĩnh vực

Đào tạo, Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế.

 Mục tiêu phấn đấu của SMEDEC1 là không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của mình để luôn luôn cung cấp cho khách hàng một dịch vụ: Chất lượng

– Hiệu quả và đảm bảo trở thành người bạn đồng hành của Doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.

LEAVE A REPLY